शेयर बजारमा ‘पोजेटिभ भाइब्रेन्ट’, लगानीकर्ताको दृष्टिमा नेप्से उकालो लाग्नुका यस्ता छन् ६ कारण

Jul 25, 2021 06:24 PM

नयाँ सरकार बनेदेखि नै नेप्से निरन्तर उकालो लाग्दै गएको छ । असार २९ गते नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि नेप्से निरन्तर उकालो लाग्दै गएको छ ।नयाँ सरकार गठन भएकै दिन नेप्से बढेर २८७१.०३ अंकमा पुगेको थियो । त्यसपछि नेप्से निरन्तर बढेर आइतबारसम्म ३०५८.६३ अंकमा पुगेको छ । नेप्से अहिलेसम्मकै उच्च अंकमा पुगेको छ ।

Market Summary

Indices

Top Turnovers

View More

Sub Indices

Gainers

View More

Losers

View More
Company Qty. Type Open Date Close Date Issue Manager Status Detail
TPCL 400000 Ordinary 2022/01/04 AD
2078/09/20 BS
2021/12/12 AD
2078/08/26 BS
NIBL ACE Capital Limited Closed
LBD2088 Ordinary 2021/11/29 AD
2078/08/13 BS
2021/12/12 AD
2078/08/26 BS
Civil Capital Market Limited Closed
JBBB2087 Ordinary 2021/11/29 AD
2078/08/13 BS
2021/07/14 AD
2078/03/30 BS
NIBL ACE Capital Limited Closed
MAILUNG 736286 Ordinary 2021/11/14 AD
2078/07/28 BS
2022/01/04 AD
2078/09/20 BS
Siddhartha Capital Limited Open
ND2085 3000000 Ordinary 2021/07/25 AD
2078/04/10 BS
2021/07/28 AD
2078/04/13 BS
Himalayan Capital Limited Closed
MBJCL 6000000 Ordinary 2021/07/12 AD
2078/03/28 BS
2021/08/01 AD
2078/04/17 BS
Global IME Capital Limited Closed
RBBMF1 100000000 Ordinary 2021/07/12 AD
2078/03/28 BS
2021/07/11 AD
2078/03/27 BS
RBB Merchant Banking Limited Closed
Union Life Insurance 6450000 Ordinary 2021/07/08 AD
2078/03/24 BS
2021/11/29 AD
2078/08/13 BS
Prabhu Capital Limited Closed
NICAR2088 3000000 Ordinary 2021/06/20 AD
2078/03/06 BS
2021/07/04 AD
2078/03/20 BS
Sunrise Capital Limited Closed
SADBD2087 Ordinary 2021/06/20 AD
2078/03/06 BS
2021/07/04 AD
2078/03/20 BS
NIBL Ace Capital Limited Closed
Company Qty. Type Open Date Close Date Issue Manager Status Detail
CIT 13592592 Ordinary 2021/12/12 AD
2078/08/26 BS
2021/12/12 AD
2078/08/26 BS
RBB Merchant Banking Limited Closed
HIDCL 110000000 Ordinary 2021/11/29 AD
2078/08/13 BS
2021/08/09 AD
2078/04/25 BS
Global IME Capital Limited Closed
AHPC 5241197 Ordinary 2021/11/29 AD
2078/08/13 BS
2021/05/16 AD
2078/02/02 BS
Muktinath Capital Limited Closed
CHL Ordinary 2021/11/14 AD
2078/07/28 BS
Closed
NFS 1697506 Ordinary 2021/11/14 AD
2077/08/04 BS
2021/11/29 AD
2078/08/13 BS
Prabhu Capital Limited Closed
API Ordinary 2021/06/03 AD
2078/02/20 BS
2021/06/27 AD
2078/03/13 BS
Muktinath Capital Limited Closed
NABBC Ordinary 2021/01/29 AD
2077/10/16 BS
Closed
NGPL Ordinary 2021/01/12 AD
2077/09/28 BS
Closed
BARUN Ordinary 2021/01/10 AD
2077/09/26 BS
2021/11/29 AD
2078/08/13 BS
Closed
API 5670000 Ordinary 2020/10/30 AD
2077/07/14 BS
2021/11/29 AD
2078/08/13 BS
Siddhartha Capital Limited Closed
Company Qty. Type Open Date Close Date Issue Manager Status Detail
CZBIL 463826 Ordinary 2018/07/31 AD
2075/04/15 BS
2018/08/03 AD
2075/04/18 BS
Global IME Capital Limited. Closed
NBL 17684858 Ordinary 2018/06/29 AD
2075/03/15 BS
2018/07/29 AD
2075/04/13 BS
Siddhartha Capital Limited. Closed
NMB 11415163 Ordinary 2018/06/13 AD
2075/02/30 BS
2018/06/17 AD
2075/03/03 BS
Citizen Investment Trust Closed
BPCL 4081000 Ordinary 2018/01/29 AD
2074/10/15 BS
2018/03/02 AD
2074/11/18 BS
NMB capital ltd. Closed
PIC 659565 Ordinary 2017/12/31 AD
2074/09/16 BS
2018/01/03 AD
2074/09/19 BS
NMB Capital Limited. Closed
GBLBS 975000 Ordinary 2017/09/12 AD
2074/05/27 BS
2017/09/15 AD
2074/05/30 BS
Prabhu Capital Limited. Closed
PFL 983682 Ordinary 2017/08/13 AD
2074/04/29 BS
2017/08/17 AD
2074/05/01 BS
NIBL Capital Limited. Closed
SCB 2558140 Ordinary 2017/03/14 AD
2073/12/01 BS
2017/03/17 AD
2073/12/04 BS
NMB Capital Limited. Closed
NLIC 3056429 Ordinary 2017/01/11 AD
2073/09/27 BS
2017/01/15 AD
2073/10/02 BS
Siddhartha Capital Limited. Closed
SBI 67767 Ordinary 2016/12/25 AD
2073/09/10 BS
2016/12/28 AD
2073/09/13 BS
NMB Capital Limited. Closed
Company Qty. Type Open Date Close Date Issue Manager Status Detail
MFILPO 12587 Promoter 2021/11/29 AD
2078/08/13 BS
2021/07/29 AD
2078/04/14 BS
NIBL ACE Capital Limited Closed
PRVUPO 202186 Promoter 2021/11/29 AD
2078/08/13 BS
2021/08/13 AD
2078/04/29 BS
NMB Capital Limited Closed
CIT 350369 Promoter 2021/11/14 AD
2078/07/28 BS
2021/07/30 AD
2078/04/15 BS
NIC Asia Capital Limited Closed
API 215599 Ordinary 2021/07/28 AD
2078/04/13 BS
2021/12/12 AD
2078/08/26 BS
Muktinath Capital Limited Closed
PCBLP 70000 Promoter 2021/07/20 AD
2078/04/05 BS
2021/07/30 AD
2078/04/15 BS
NIC Asia Capital Limited Closed
GBLBSP 35000 Promoter 2021/07/20 AD
2078/04/05 BS
2021/11/29 AD
2078/08/13 BS
NIC Asia Capital Limited Closed
NLICLP 100000 Promoter 2021/07/20 AD
2078/04/05 BS
2021/11/29 AD
2078/08/13 BS
NIC Asia Capital Limited Closed
PRVUPO 50000 Promoter 2021/07/20 AD
2078/04/05 BS
2021/07/30 AD
2078/04/15 BS
NIC Asia Capital Limited Closed
RMDCPO 319065 Promoter 2021/07/18 AD
2078/04/03 BS
2021/07/30 AD
2078/04/15 BS
NIC Asia Capital Limited Closed
MEROPO 106039 Promoter 2021/07/18 AD
2078/04/03 BS
2021/07/30 AD
2078/04/15 BS
NIC Asia Capital Limited Closed
Company Qty. Type Open Date Close Date Issue Manager Status Detail
LBD2088 Ordinary 2021/11/29 AD
2078/08/13 BS
2021/12/12 AD
2078/08/26 BS
Civil Capital Market Limited Closed
JBBB2087 Ordinary 2021/11/29 AD
2078/08/13 BS
2021/07/14 AD
2078/03/30 BS
NIBL ACE Capital Limited Closed
ND2085 3000000 Ordinary 2021/07/25 AD
2078/04/10 BS
2021/07/28 AD
2078/04/13 BS
Himalayan Capital Limited Closed
MD/R2084/85 1250000 Ordinary 2021/07/22 AD
2078/04/07 BS
2021/07/26 AD
2078/04/11 BS
Sanima Capital Limited Closed
MD2087 3000000 Ordinary 2021/07/15 AD
2078/03/31 BS
2021/07/19 AD
2078/04/04 BS
Nabil Investment Banking Limited Closed
LBD2088 Ordinary 2021/07/12 AD
2078/03/28 BS
2021/07/26 AD
2078/04/11 BS
Civil Capital Market Limited Closed
LBD2088 2000000 Ordinary 2021/07/12 AD
2078/03/28 BS
2021/07/15 AD
2078/03/31 BS
Civil Capital Market Limited Closed
JBBB2087 Ordinary 2021/07/04 AD
2078/03/20 BS
2021/07/18 AD
2078/04/03 BS
NIBL ACE Capital Limited Closed
JBBB2087 1500000 Ordinary 2021/07/04 AD
2078/03/20 BS
2021/07/07 AD
2078/03/23 BS
NIBL ACE Capital Limited Closed
NICAR2088 3000000 Ordinary 2021/06/20 AD
2078/03/06 BS
2021/07/04 AD
2078/03/20 BS
Sunrise Capital Limited Closed
Company Qty. Type Open Date Close Date Issue Manager Status Detail
PSF 100000000 Ordinary 2022/01/04 AD
2078/09/20 BS
2021/11/14 AD
2078/07/28 BS
Prabhu Capital Limited Closed
RBBMF1 100000000 Ordinary 2021/07/12 AD
2078/03/28 BS
2021/07/11 AD
2078/03/27 BS
RBB Merchant Banking Limited Closed
SSIS 20000000 Ordinary 2021/06/30 AD
2078/03/16 BS
2021/11/14 AD
2078/07/28 BS
Siddhartha Capital Limited Closed
NICAS-30 100000000 Ordinary 2021/06/24 AD
2078/03/10 BS
2022/01/04 AD
2078/09/20 BS
NIC Asia Capital Limited Open
NIBSF2 Ordinary 2021/04/26 AD
2078/01/13 BS
NIBL ACE Capital Limited Closed
NIBSF2 120000000 Ordinary 2021/04/26 AD
2078/01/13 BS
2021/04/29 AD
2078/01/16 BS
NIBL ACE Capital Limited Closed
SBCF Ordinary 2021/03/29 AD
2077/12/16 BS
Sunrise Capital Limited Closed
SBCF Ordinary 2021/03/26 AD
2077/12/13 BS
Sunrise Capital Limited Closed
SBCF 100000000 Ordinary 2021/03/14 AD
2077/12/01 BS
2021/03/21 AD
2077/12/08 BS
Sunrise Capital Limited Closed
SBCF Ordinary 2021/03/14 AD
2077/12/01 BS
Sunrise Capital Limited Closed
Company Fiscal Year Bookclose Date AGM Date Detail
ALICL 075-076 Jul 29, 2021 Aug 15, 2021
UIC 076-077 Apr 02, 2016 Aug 15, 2021
SNLICL 076-077 Aug 09, 2021
KKHL 076-077 Aug 02, 2021 Aug 06, 2021
NLG 076-077 Jul 29, 2021 Aug 05, 2021
NHPC 076-077 Mar 26, 2021 Jul 15, 2021
SUPER 076-077 Jul 29, 2021 Jul 15, 2021
AKBSL 076-077 Jun 29, 2021 Jul 15, 2021
NIL 076-077 Jul 02, 2021 Jul 15, 2021
GIC 076-077 Apr 23, 2021 Jul 05, 2021
Company Fiscal Year Cash Dividend % Bonus Share % Total Dividend Detail
NLG 076-077 0.5263 10 10.5263
NIL 076-077 0.825 15.5 16.325
SIC 076-077 0.5789 11 11.5789
RADHI 076-077 36.5 36.5
KBCL 076-077 5.2632 5.2632
NAGRO 076-077 14 14
CIT 076-077 8.8947 9 17.8947
NIL 076-077 0.82 15.5 16.32
LGIL 076-077 5 5 10
SIL 076-077 3.7894 12 15.7894
Company Fiscal Year Right Share (Ratio) Detail
HIDCL 077-078 1:1
API 077-078
AHPC 077-078 1:0.5
NABBC 076-077 1:1
CIT 077-078 82.84
NGPL 076-077 30
CHL 076-077 10:3
BARUN 076-077 1:1
NFS 076-077 1:1.25
API 075-076